неделя, 30 декември 2018 г.

https://www.mobile.bg/11546200609538657

Продажба на Киа и Хюндай на газ течна фаза от КарсБг - 11 ЕООД с гарантиран лизинг за нашите коли от Мого България , без доказване на доход и с влошена кредитна история с 30% първоначална вноска . Приблизителна първоначална вноска 5900лв.  www.carsbg11.com

събота, 8 декември 2018 г.

http://www.rentauto.bg/kia-optima-lpg-2017-automatic_121
Луксозни нови коли под наем на достъпни цени ! Без скрити такси , без скрити условия , без ограничение в километрите с включени всички застраховки за България . Автоматик на газ под наем ! На цени от 37€събота, 3 ноември 2018 г.

Трансфери в България и чужбина с луксозни коли на ниска цена . Предлагаме кола с шофьор в София за пътуване в страната и чужбина . С нашите разнообразни коли под наем със и без шофьор може да пътувате до всяка точка на България и Европа . Професионални шофьори за вашето пътуване . Кола под наем с шофьор . Предлагаме луксозен и среден клас коли със шофьор . Разгледайте сайта ни за повече информация и цени на кола с шофьор .  Бърза реакция за вашето пътуване с шофьор за България или чужбина гарантираме професионални шофьори с опит . Разполагаме с над 40 коли под наем според желанието ви и изискване за вашето пътуване с кол под наем с шофьор разполагаме с джип / СУВ/ 4х4 , луксозни лимузини или семейни комбита и мини бус 8+1 в гарантирано техническо състояние и професионален шофьор. Очакваме ви .За да стигнете там където сте тръгнали!

www.rentauto.bg ,

Transfers in Bulgaria and abroad with luxury cars at a low price. We offer a car with a driver in Sofia for a trip home and abroad. With our diverse car rental with and without a driver you can travel to anywhere in Bulgaria and Europe. Professional drivers for your trip. Car rental with driver. We offer luxury and medium-class cars with a driver. Check out our site for more information and car rental rates. A quick response to your journey with a driver for Bulgaria or abroad ensures professional drivers with experience. We have over 40 rental cars according to your wishes and requirement for your rented car hire with a driver we have a SUV / 4x4, luxury limousines or family wagons and a 8 + 1 mini bus in a guaranteed technical condition and a professional driver. We are waiting for you to get where you are going!

www.rentauto.bg,сряда, 31 октомври 2018 г.

Наем на кола на ниска цена София , България . Предлагаме най ниска - цена съотношение цена качество ! Без скрити такси и без ограничение в километрите ! Цените за коли под наем при нас започват от 19€ на ден за ниско бюджетните коли под наем 27€ за среден клас семейни коли , 37€ за луксозните коли под наем и 45€ за преми-ум  сегмента ни и СУВ  4х4 , мини бус  8+1 на цени от 39€ .  Предлагаме 40 коли под наем от марките Ягуар под наем , Лексус  под наем , Хюндай под наем , Киа  под наем , Шкода под наем , Рено  под наем , Шевролет  под наем и Ауди  под наем , всички автомобили под наем са в перфектно техническо състояние и се предлагат със и без шофьор за България и Европа . Снимките в сайта ни са на реалните коли които ще наемете не подобни или нещо коренно различно . Гарантираме качествени коли под наем на ниски цени . За повече информация посетете сайта ни www.rentauto.bg
Rent a car at low cost Sofia, Bulgaria. We offer the lowest price price price ratio! No hidden charges and no mileage limitation! Our car rental rates start at 19 € a day for low budget car rentals 27 € for middle class family cars, 37 € for luxury car rental and 45 € for premium segment and SUV 4x4, mini bus 8 +1 at prices from 39 €. We offer 40 rental cars from Jaguar rental rentals, Lexus Rentals, Hyundai Rentals, Kia Rentals, Škoda Rentals, Reno Rentals, Chevrolet Rentals and Audi Rentals, all rental cars are in perfect technical condition and are offer with and without a driver for Bulgaria and Europe. The photos on our site are the real cars you will rent not like or something fundamentally different. We guarantee quality rental cars at low prices. For more information visit our website www.rentauto.bg
вторник, 30 октомври 2018 г.

Кола под наем за всички ваши пътувания от бизнес пътуване до заместваща евтина кола когато вашата е в сервиза от Алфа Груп . Може да ви предложим кола под наем според вашите нужди от ниско бюджетна кола под наем през средния клас семейни комфортни коли под наем и луксозните ни предложения за кола под наем със и без шофьор за страната и чужбина . Гарантираме ниски цени за кола под наем с гарантирано високо качество при нас цените започват от 19€ и достигат до 99€ за луксозните ни класове , може да ви предложим и мини бус 8+1 или СУВ 4Х4 / джип 4х4 под наем /. цените са крайни без скрити такси и допълнителни застраховки. Всичките ни коли са с реалните си снимки , при нас наемате конкретен автомобил не подобен държим на качеството на обслужване и на техническото състояние на колите . Пътувайте с нашите коли под наем с удоволствие за повече информация посетете сайта ни ! www.rentauto.bg 
Car hire for all your business trip trips to a replacement cheap car when yours is at the Alfa Group service. We can offer you a rental car according to your needs of a low budget car rental in the middle class family car rental and our luxury car rental offers with and without driver for the country and abroad. We guarantee low prices for car rental with guaranteed high quality at our prices starting from 19 € and reaching 99 € for our luxury class, we can offer you a mini bus 8 + 1 or SUV 4X4 / SUV 4x4 rented /. prices are final without hidden charges and additional insurance. All our cars are with their real pictures, we rent a specific car not like we care about the quality of service and the technical condition of the cars. Travel with our rental cars with pleasure for more information visit our site! www.rentauto.bgсъбота, 27 октомври 2018 г.

Прокат недорогих автомобилей по низким ценам. Прокат автомобилей в Софии от Alpha Group - это не просто аренда автомобиля, но и аренда другого прокатного автомобиля от Jaguar, Lexus, Folswagen, Mini Cup, Hyundai, Kia, Renault и Skoda. Наши цены начинаются от € 19, а наши роскошные предложения достигают всего € 88 в день! Мы предлагаем более 40 новых и ухоженных автомобилей 5 мини-автобусов 8 + 1 и 4 - SU 4x4 / SUV - 4x4 /. Мы предлагаем прокат автомобилей и за рубежом Европейский Союз и за пределами Европейского Союза Македония, Сербия, Албания, Черногория, Босния и Герцеговина. Возьмите напрокат автомобиль с водителем по назначенному маршруту и ​​перевезти в любую точку Европы и Болгарии! Все цены являются окончательными без каких-либо скрытых сборов и без ограничения пробега. Автомобили нашего сайта с вашими настоящими фотографиями арендуют этот автомобиль, который вам не нравится! Мы предлагаем только роскошный прокат автомобилей с жидкофазной фазой марки Kia и Hyundai. Превратите свой автомобиль в опыт, потому что с нашими автомобилями вы будете отличаться от своих путешествий! Для получения дополнительной информации посетите наш сайт! www.rentauto.bg, тел. 0888357657Cheap car rental at low prices. Car rental in Sofia by Alpha Group is an experience not just renting a car, but renting a different rental car from Jaguar, Lexus, Folswagen, Mini Cup, Hyundai, Kia, Renault and Skoda. Our prices start at € 19 and our deluxe offers reach only € 88 per day! We offer over 40 new and well-maintained cars 5 mini bus 8 + 1 and 4 - SU 4x4 / SUV - 4x4 /. We offer car rental and overseas European Union and outside the European Union Macedonia, Serbia, Albania, Montenegro, Bosnia and Herzegovina. Rent a car with a driver on your assigned route and transfers to anywhere in Europe and Bulgaria! All prices are final with no hidden fees and no limited mileage. The cars of our site are with your real pictures rent this car you order not like! We only offer luxury car rental with a liquid gas phase of the Kia and Hyundai brand. Turn your car into an experience because with our cars you will be different and your travel experience! For more information visit our site! www.rentauto.bg, tel. 0888357657Бутикови коли под наем на ниски цени . Кола под наем в София от Алфа Груп е изживяване не наемате просто кола , а наемате различна кола под наем от марките , Ягуар , Лексус , Фолсваген , Мини Купът , Хюндай , Киа , Рено и Шкода . Цените ни започват от 19€ и за луксозните ни предложения достигат едва до 88€ на ден ! Предлагаме над 40 нови и добре поддържани автомобила 5 мини буса 8+1 и 4 - С У В 4х4 /джипове - 4х4/  . Предлагаме коли под наем и за чужбина Европейски Съюз и извън Европейски съюз Македония , Сърбия , Албания ,   Черна гора , Босна и Херцеговина . Коли под наем с шофьор по ваш зададен маршрут и трансфери до всяка точка на Европа и България ! Всички цени са крайни без скрити такси и с не ограничен километраж . Колите на сайта ни са с реалните си снимки наемате тази кола която си поръчвате не подобна ! Единствено ние предлагаме луксозни коли под наем с фабрична газ течна фаза от марките Киа и Хюндай . Превърнете наемането на кола в изживяване защото с нашите коли вие ще сте различни , а вашето пътуване изживяване ! За повече информация посетете сайта ни ! www.rentauto.bg , tel 0888357657Günstige Mietwagen zu niedrigen Preisen. Mietwagen in Sofia Alpha Group ist ein Erlebnis nicht nur ein Auto mieten und eine andere Mietwagen Marken mieten, Jaguar, Lexus, Folsvagen, Mini-Cluster, Hyundai, Kia, Renault und Skoda. Unsere Preise beginnen bei 19 € und unsere Deluxe-Angebote erreichen nur 88 € pro Tag! Wir bieten über 40 neue und gepflegte Autos 5 Mini-Bus 8 + 1 und 4 - SU 4x4 / SUV - 4x4 /. Wir bieten Autovermietung und Übersee-EU und außerhalb der Europäischen Union Mazedonien, Serbien, Albanien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina. Mieten Sie ein Auto mit einem Fahrer auf Ihrer zugewiesenen Route und Transfers nach überall in Europa und Bulgarien! Alle Preise sind endgültig ohne versteckte Gebühren und keine begrenzte Kilometerzahl. Die Autos unserer Seite sind mit Ihren echten Bildern zu mieten, dieses Auto bestellen Sie nicht gerne! Wir bieten nur Luxuswagenvermietung mit einer Flüssiggasphase der Marken Kia und Hyundai an. Verwandeln Sie Ihr Auto in ein Erlebnis, denn mit unseren Autos werden Sie anders und Ihre Reiseerfahrung sein! Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website! www.rentauto.bg, Tel. 0888357657неделя, 17 юни 2018 г.

Каква кола да си купя? 5 въпроса и 5 отговора

Каква кола да си купя? 5 въпроса и 5 отговора
През близо 30-годишната ми практика на търговец на коли сред най-често търсените от мен съвети от познати е бил на тема “Каква кола да си купя?”
 Въпросът си остава вечно актуален и винаги в практиката ми не е следвал отговор, а един или няколко въпроса от сорта “Каква кола търсиш? За какво ще я използваш?”, както още няколко улесняващи и стесняващи избора. Всъщност повечето от търсещите съвет не искат информация, а просто потвърждение на вече почти направения си избор. И затова винаги предлагам пет прости въпроса, на които мераклията да си отговори преди да даде парите си нещо като при посещение при психоаналитик .

Какъв е начинът ви на каране?
Дали много? Дали малко? Дали колата е за мама да кара децата до градината и училището? Дали ще се използва и за друг превоз, освен на хора? Какво място в живота ви ежедневно заема автомобилът? Как се натиска педалът? Мислите ли за икономичност при карането? Доста хора след отговора на тези въпроси изведнъж осъзнават, че най-добър за тях е автомобилът за който дори и не са си помисляли предварително разбира се колата която аз мога да ви предложа е Хюндай и Киа на газ без конкуренция в момента спрямо цена качество , разход на гориво , цена на резервни части и не на последно място екстри и престиж .

Нужни ли са ми екстри и финтифлюшки в колата? С предлаганите от нас коли този въпрос отпада получавате всички екстри за малко пари няма нужда да избирате между цена и качество 
Е, много е хубаво колата ви да е с кожена тапицерия, отопляеми и охлаждаеми седалки, да има навигация, 14 говорителя и субуфър,  и под капака й да се крият 155 коня. Но този автомобил определено не е за българина до сега заради високата му цена и скъпата подръжка  Българският шофьор определено може да изкара и без това. Натрупването на “финтифлюшки” към поръчката ви за колата е манна небесна за дилъра, но при вашия джоб означава средно още 50 и повече процента увеличение към базовата цена на модела НО при нас това не е така получавате всичко на същата цена . Естествено, ще разполагате с повече мощ и удобства, без да се разделите с още десетина и повече месечни заплати?

Колко мощност ми е нужна?
Всеки шофьор си отваря широко очите, когато види комбинации от сорта на V6 и V8. Но днешните четирицилиндрови и вече модерните трицилиндрови предлагат мощност но и бързо износване но с нашият 4 цилиндров газов двигател ще получите повече от нужната ви мощност. със своите 155 конски сили с верига ще ви “носят” по автомагистралата достатъчно бързо и пъргаво. И в същотно време вместо 10-15 литра ще ви “харчат” по 8-11 литра газ на 100 км път. Освен това са и доста по-тихи в движението, което не е никак за пренебрегване, освен ако не сте фенове на гръмовния рев от ауспуха. Все пак ако имате намерение да теглите ремарке или каравана отново ще имате достатъчно мощ.
Кола ли да си купя или кросовър?
Модната дума днес на автопазара е кросовър или кратко казано SUV. Най-търсените са с размерите на среден седан, но имат доста по-голяма вариативност и функционалност на интериора. Към тази категория напоследък приспадат и т.н. “повдигнати хечбеци”, които народът нарича още “паркетници”. Карането на подобен автомобил допада доста повече на красивия пол, чиито нежни очи непрекъснато искат да видят какво става на пет сантиметра пред предната броня. Харесва им и “господстващото” като в живота високо сядане над пътя зад волана. Но все пак хечбеците, седаните и купетата са по-лесни за маневриране, ако повечето от времете си прекарвате в града. Не бива да си купувате спортно купе, колкото и да ви харесва, ако имате деца. Доста трудно е с детските столчета в тях и в такава семейна ситуация е задължителна четириврата кола, а още по-добре Флагмана на гамата Хюндай Санта Фе.

Изберете иновацията кола само на газ , а ние ви гарантираме : Много високо качествен здрав автомобил на ниска цена с евтини резервни части издържлив подходящ , за семеен  или служебен автомобил сигурен съм че нашата гама автомобили съчетава всички изисквания дори и на най - претенциозни и взискателни клиенти просто разгледайте колите и джиповете които предлагаме на най - ниски цени в съотношение цена качество. Иван Маринов - 0888357657  

вторник, 12 юни 2018 г.

Car with Automatic transmission for rent at a good price in Sofia. We offer luxury car rental at attractive rates for the country and abroad with and without a driver. Our rental cars with automatic transmission can also travel abroad in the European Union and Serbia, Macedonia, Albania, Kosovo, Bosnia and Herzegovina. We guarantee high quality car rental at low prices in Sofia for details please check our site! Our cars have no additional charges and insurance for Bulgaria and are not limited mileage. We are expecting you . For each client individual approach. +359888357657

www.rentauto.bg,
RENT A CAR, SOFIA, BULGARIA
Sales, service, spare parts of Hyundai and Kia
Car hire, 0888357657
Sale, service, spare parts of Hyundai and KiaКола с Автоматична скоростна кутия под наем на добра цена в София . Предлагаме луксозни коли под наем автоматик на атрактивни цени за страната и чужбина със и без шофьор. Нашите коли под нае с автоматична скоростна кутия могат да пътуват и в чужбина в Европейски Съюз и Сърбия , Македония , Албания , Косово , Босна и Херцеговина . Гарантираме високо качествени коли под наем на ниски цени в София за подробности разгледайте сайта ни ! Колите ни нямат допълнителни такси и застраховки за България и са с не ограничен километраж . Очакваме ви . За всеки клиент индивидуален подход . +359888357657

www.rentauto.bg ,
RENT A CAR ,SOFIA,BULGARIA
Sales, service, spare parts of Hyundai and Kia
Коли под наем , 0888357657
Продажба, сервиз , резервни части на Хюндай и Киa

четвъртък, 7 юни 2018 г.

Официален Вносител на Т7Корея ! Внос на Киа К5 Оптима и Хюндай Соната YF20 LPI само на газ директно от Корея , пълна писмена гаранция 1 или 2 години . Сервиз , резервни части , заместващ автомобил , под наем индивидуално отношение към всеки клиент , собствен лизинг. Изкупуване на коли до 8000 лв. Принципа на изкупуване е 70% от пазарната цена на кола до 8000лв. За повече информация за коли на газ течна фаза и наблюдение на колите при експлоатация на сайта ни www. carsbul. com . Важно ! Цените са от 24500 лв с ДДС до 29000лв с ДДС. Цените са според екстрите всички коли са на идентични километри разликата е в екстрите и годините са 2013 до 2016г Какво предлагаме! Кола само на газ без друго гориво , ГАРАНЦИЯ 1 или 2 години , резервни части , заместваща кола по време на гаранцията , писмена гаранция за реални километри! Колите са директен внос от Корея , в наличност 6 коли , на всеки 2 месеца нова партида от 6 коли и 2 джипа , приемаме поръчки за коли и джипове , камера за заден ход и много други . Предлагаме и собствен лизинг с 30% първоначална вноска и 18% годишно оскъпяване максимален срок на лизинга 60 месеца . Без излишни документи одобрение до 2 работни дни, ако платите 40% първоначална вноска гарантирано одобрение до 24 часа и с влошена кредитна история. Предлагаме и коли под наем може да вземете такава кола под наем и ако си купите ние ще приспаднем наема от цената на колата , закрит паркинг за 300 автомобила Предупреждаваме , че тези коли са специфични и коли не закупени от нас се сервизират на по високи цени частите се продават с 40% по скъпо ! Как ще се развиваме ? До края на годината ще отворим сервизи в Стара Загора , Бургас , Благоев Град и Пловдив. За повече информация посетете сайта ни или се обадете. Какво гарантираме, обещаваме и ще направим за вас : Ние сме директен вносител на коли и джипове втора употреба от Корея, всички автомобили са производство от 2013 г. до 2016 г., километрите са от 28 000 до 70 000 км. За всички коли даваме писмена гаранция за реални километри и затова че колите са проверени по 100 точки за техническо състояние, за което се издава сертификат за произход на автомобила сертификат за качество , сертификат за екология , сертификат от корейския ни партьор за произход на колата , защото се вкарват вече и коли които са бракувани в Корея . КарсБг 11 ЕООД дава писмена гаранция за всички продадени автомобили 1 година или 35 000км. След изтичане на 1г. може да бъде удължена гаранцията с още една година и 30 000км срещу 650лв, ако автомобила не е над 120 000 км. Също така КарсБГ 11 ЕООД дава заместващ автомобил по време на гаранцията. Разполагаме със сервизна база, добре подготвен технически екип за поддръжка на продаваните от нас коли, резервни части, авто аксесоари. КарсБГ11 ЕООД отдава коли под наем – може да наемете кола за желан от вас срок според ценоразписа на фирмата и ако решите да купите кола от нас ние ще приспаднем наема, който сте платили от продажната цена на колата, която сте си избрали. Цени, лизинг и регистрация на колите : Цените на колите са от 24500лв до 30 000 лв с ДДС, а на джиповете цените са от 37000лв до 55 000лв с ДДС, всички коли и джипове са от марките Хюндай и Киа. Може да изберете и лизинг различен от нашия. Какво основно трябва да знаете за колите на газ течна фаза : Колите са само и единствено на газ, пропан – бутан може да се заредят на всяка бензиностанция в България и целия Европейски Съюз. Газовата бутилка се намира в багажника и събира 85 литра. С едно зареждане се изминават от 750 километра до 800 километра. Колите са фабрично произведени на газ течна фаза и двигателите са пригодени да работят само на газ, задължително трябва да се ползват оригинални консумативи масло, въздушни и маслени филтри, за да може да работи дълго и безпроблемно вашия автомобил на газ течна фаза. Ставайки дума за това цената не е без значение. В нашия сервиз всички консумативи и труд са на цена 150 лв без ДДС за пробег 15000 км, двигателите са на верига, което значи, че веригата се сервизира или подменя на около 200 – 250 хиляди километра, скоростната кутия на колите от тези марки произведени след 01.11.2012г. са 6 степенни, а произведени след 01.06.2013 г са 6 степенни и адаптивни преди тези дати скоростните кутии са 5 степенни. Сервизирането им е след 150 000 км. Смяна на масло, задължително в оторизиран сервиз и с оригинални консумативи. Цена на труд, масло и филтър е 690 лв без ДДС. Горивната система е доста проста – помпа, която втечнява газта, живота й е минимум 200 000 км, цена на помпата е 550 лв с ДДС, компютър, няма срок за експлоатация, но ако по някаква причина се наложи смяна цената му е 550 лв. Газови дюзи за директно впръскване цената е 100 лв на дюза, приблизителен живот на дюзите е 200-300 хиляди километра, останалите консумативи са като на обикновен бензинов двигател. Газов филтър 150 лв без ДДС, сменя се на около 70 000 км. Искам да развенчая един мит, че нашата газ е некачествена и поврежда газовата система на колите с течна фаза. Обяснението е просто пропан-бутана има само две съставки. Без значение дали по-евтината е в по-голямо количество, това не уврежда горивната система, само вдига разхода на гориво. Реално частиците ръжда от резервоарите или от бутилките при обикновените газови бутилки, които са стоманени, увреждат двигателя и горивната система. Бутилките в колите, които ние продаваме са карбонови и при тях няма ръждясване, съответно няма отделяне на частици, които да запушват горивната система. При тази система има един входящ филтър и един на помпата, която втечнява газта, така че няма как да бъде увредена горивната система или двигателя защото частиците, които са по-големи остават във филтъра, а по-малките биват изгаряни поради факта, че изгарянето е при доста висока температура и налягането е доста високо, което пък пречи да се запушат дюзите. Важното е, че с всички изброени части и консумативи разполагаме на склад, а за всичко останало може да доставим, само за продадените от нас коли, за срок от 5 работни дни. Какво представляват самите коли: Всички коли са с кожен салон, автоматична скоростна кутия, пълен ел.пакет, парктроник, затъмнени стъкла и сгъваеми странични огледала. Допълнителните екстри, които предлагаме са: нагреватели на седалките, нагревател на волана, нагревател на предното стъкло, стъклен таван, ел. седалки, обдухване на седалките, навигация и камера за заден ход, видео регистратор, допълнителен бас за звука и махагонов или кожен волан. Как ще се развием : Изграждаме дилърска и сервизна мрежа в цялата страна, за сега ще отворим врати в Стара Загора, Бургас, Варна и Благоевград. До края на годината се надяваме да отворим представителства в Гърция, Македония,Сърбия и Румъния. Технически дани за Киа К5 и Хюндай Соната YF LPG /I40 LPG /: СПЕЦИФИКАЦИЯ KIA K5 и Hyundai YF LPI Година от 01.07.2013 Дължина/широчина/височина 4845/1830/1455 mm Тип автомобил Седан,4 врати 4+1 места Тип двигател Theta dual 4 цилиндъра DOHC LPG Газ инжекцион Работен Обем 1998сс Скоростна Кутия автоматична 6 степенна типтроник Цветове сив, бял, черен, червен, сребърен Максимална мощност 155к.с. Вид гориво втечнен нефтен газ /LPG Категория на МПС М1 Технически допустима маса 1850 кг. Маса на МПС-то 1480 кг. Брой оси 2 Междуосие 2795mm Обороти при макс. Мощност 6200 - min-1 максимална скорост 200км Ниво на шума: На място 85dB(A) Обороти на двигателя 4550 min-1 В движение 73 dB(A) Отработени газове 0,034 g/km CO2 162 g/km Комбиниран разход на гориво 9.5 л./100км Градско 11 л/100км Извън градско 8,5 л./100км Размер на гуми 205/65 R15, 205/65 R16, 215/65 R17 Подробно описание на на газ течна фаза технически характеристики: ГАЗОВИ СИСТЕМИ С ТЕЧНА ФАЗА Предимства на газовите системи работещи на течна фаза: Намаляване на разходите за гориво Няма видима разлика между шофиране с бензин и шофиране с пропан-бутан Няма загуба на мощност, което означава, че не се намалява максималната скорост на колата Ускорението не се намалява при използването на автогаз Увеличена мощност и въртящ момент на двигателя Не е необходима допълнителна поддръжка и шофьорът може да остане с първоначалния си график за обслужване Не се влияе от външни фактори (температура, влажност, надморска височина) Системата не е чувствителна към състава на горивото и условията на заобикалящата околна среда като температура, влажност или височина Намаляване на вредните емисии от СО2 с до 20% Отговаря на стандартите на Европейския Съюз - регулации EC 67 R01 и EC R115 Както за новите, така и за вече съществуващите превозни средства важи условието за спазването на стандарта за вредни емисии Euro 6 От къде от кой и защо да си закупим такава кола : Как да проверя каква Киа или Хюндай си купувам. В момента на Българския пазар вече са продадени над 340 автомобила на газ течна фаза и от двете марки. Има 4 модификации на тези автомобилите, които, ако не сте виждали тези коли, много трудно ще ги различите. Първата е от 2010 – 2012 г., втората е от 2012 – 2013 г., третата е от 2013 – 2015 г. и четвъртата е от 2016 – до момента. Най - важното е да знаете, че годината на производство е на вратата на колата, възможно е в края на годината да е закупена и тогава по регистрация колата ще е в следващата година. Какво да гледате при покупката на колата и как да сте сигурни освен за годината дали са километрите, които са на таблото, са верни? Гледайте обичайните неща педали, волан /когато волана е с подгряване, не важи, тогава се износва много бързо заради фината кожа/, това което гледате си е същото като на другите коли разликата само е, че при тези коли се забелязва по трудно заради здравия материал от който е направен. Но най-сигурното е ключа на тези коли, ако е износен колата е над 160 хиляди със сигурност. Има Корейска фирма, която вкарва таксита и коли под наем които са над 200 хиляди километра и за това имат доста ниска цена. Първата модификация Хюндай и Киа са с 5 степенна скоростна кутия, при втората модификация скоростната кутия е 6 степенна, при третата модификация скоростите пак са 6, но стават с двоен съединител, при тази модификация и за двете марки корено се различава волана, светлините са лед и запалването в повечето случай е безконтактно. При последната четвърта модификация, скоростната кутия е 7 степенна, а при някой модели и 8 степенна и съответно двигателя е по-мощен. Когато си купувате Хюндай на газ течна фаза или Киа К5 - Оптима е важно да знаете също, че единствено от Алфа Груп и дилърите ни може да получите реална Гаранция 1 или 2 години, гаранцията трябва да е писмена, от името на фирмата, защото за внесена кола от Корея не важи международна гаранция, така че ако в гаранцията пише, че е от производителя тя е не действителна. Освен това, ако си закупите кола от 1 или 2 модификация, тя вече е загубила част от стойността си, а е сигурно, че е и била такси в Корея и е над 200 хиляди. Имайки предвид, че от продадените до сега коли нито една не е дефектирала, някой са над 400 000 км извода е, че тези коли са изключително здрави. Закупени коли от други фирми или частни лица, които се опитват да ни имитират не сервизираме и не продаваме резервни части. За информация и съвет при покупка на Киа К5 - Оптима или Хюндай i40 – Соната на газ течна фаза се обадете