сряда, 12 август 2015 г.

http://www.rentauto.bg/hyundai-elantra-20-lpg-automatic__79
 
De vanzare: Hyundai Elantra 2.0 GPL automat
Hyundai Elantra 2.0 GPL automatHyundai Elantra 2.0 GPL AutomaticHyundai Elantra 2.0 GPL AutomaticHyundai Elantra 2.0 GPL automat
La noi propuneri Hyundai Sonata Y20Prețul benzinei 24900lv TVA Garantie 1 sau 2Vârstă, garantie, service, vanzare, leasing. ALB !!!Singură bucată!Preț: € 12.700In Plus:

    
stereo
    
Stereo CD
    
A / C - aer condiționat
    
PW -. El pentru Windows
    
PM -. El Oglinzi
    
ABS - sistem antiblocare
    
AB - Airbag
    
GPS
    
CL - Inchidere Centralizata
    
PSW - servodirectie
    
H - ceață
    
Nu ascuns taxe!
    
Producție 2012g.data
    
Fără limită de kilometri
    
:: Harta rutieră gratuită de Bulgaria
    
:: Nici o taxă pentru rezervare
    
:: Nici o taxă pentru anulare / Dacă
    
a negat 24 înainte de a lua masina /
    
:: Nu taxă pentru întârzieri de zbor
    
:: Nici o taxă pentru plata prin card de credit
    
:: Nici o taxă pentru sofer tanar
    
:: Diverse posibilități de rezervare de mașini
    
de mai jos
    
rent - prin telefon, fax, e-mail sau on-line
    
:: Asigurare incluse gratuit in pret
    
:: Reduceri mari pentru contractele de leasing pe termen lung
    
:: Diverse opțiuni pentru închiriere rezervare mașini
    
rent -
    
telefon, fax, e-mail sau on-line
    
:: Doilea conducător auto gratuit autorizate să
    
gestionate
    
:: Harta gratuit de Bulgaria și Sofia
    
:: Rezervari sunt acceptate pentru clasa de vehicule, și
    
nu
    
marca, modelul, culoarea si altele. Company Alfa Group - chirie
    
o mașină
    
își rezervă dreptul la o rezervare confirmată pentru
    
Voi
    
furniza clasă similară sau mai mare
    
mașină în aceleași condiții de leasing.
    
:: Discount in on-line în momentul rezervării o mașină
    
de mai jos
    
Rent - a fixa de 5%
    
:: Fiecare dintre clientii nostri folosesc serviciile noastre
    
În prezent
    
primește un bonus de ...% reducere la prețul final
    
la
    
închiriere de mașini închiriere viitoare
    
:: La clientilor nostri obisnuiti de inchirieri auto NU
    
lăsa un depozit
    
:: Nu schimbarea prețului în numerar, cu
    
card de credit sau transfer bancar pentru autoturisme
    
chirie
    
:: programe de leasing "Mini" - exclusiv
    
profitabil
    
Condiții de inchiriat pe termen lung, cu full
    
serviciu
    
mașină
    
:: Acord de cooperare
    
:: Livrările Airport de închiriere de mașini
    
urmărirea
    
zbor
    
:: Pentru contractele de peste 7 zile, veți obține un GPS 2
    
EUR per
    
zi, dar nu mai mult de 30 EUR pentru întreaga închiriere
    
perioadă
    
precum și transport gratuit și de colectare a
    
mașină
    
Închirieri din oraș. Sofia.
    
:: Abordare individuală a tuturor client
http://www.rentauto.bg/hyundai-elantra-20-lpg-automatic__79
 
For sale: Hyundai Elantra 2.0 LPG Automatic
Hyundai Elantra 2.0 LPG AutomaticHyundai Elantra 2.0 LPG AutomaticHyundai Elantra 2.0 LPG AutomaticHyundai Elantra 2.0 LPG Automatic
At our new proposal Hyundai Sonata Y20Gasoline price 24900lv VAT Warranty 1 or 2Age, warranty, service, sale, lease. WHITE !!!Single piece!Price: € 12,700Extras:

    
stereo
    
Stereo CD
    
A / C - air conditioning
    
PW - el. Windows
    
PM - el. Mirrors
    
ABS - anti-blocking system
    
AB - Airbag
    
GPS
    
CL - Central Locking
    
PSW - power steering
    
H - fog
    
No hidden charges!
    
2012g.data production
    
Without limit of kilometers
    
:: Free road map of Bulgaria
    
:: No fee for your reservation
    
:: No fee for cancellation / If
    
denied 24 before taking the car /
    
:: No charge for flight delays
    
:: No fee for payment by credit card
    
:: No fee for young driver
    
:: Various possibilities for reservation of cars
    
below
    
rent - by phone, fax, e-mail or online
    
:: Free insurance included in the price
    
:: Large discounts for long-term leases
    
:: Various options for booking car hire
    
rent -
    
telephone, fax, e-mail or online
    
:: Free second driver authorized to
    
managed
    
:: Free map of Bulgaria and Sofia
    
:: Reservations are accepted for the class of vehicle, and
    
not
    
make, model, color and others. Company Alfa Group - rent
    
a car
    
reserves the right in a confirmed reservation to
    
You
    
provide similar or higher class
    
car under the same lease terms.
    
:: Discount in on-line when booking a car
    
below
    
Rent - a fixed 5%
    
:: Each of our clients using our services to
    
Currently
    
receives a bonus ...% discount on the final price
    
at
    
next hire car rental
    
:: At our regular customers car rental NO
    
leave a deposit
    
:: No change in price in cash, with
    
credit card or bank transfer for cars
    
rent
    
:: "Mini" leasing programs - exclusive
    
profitable
    
conditions for long-term rent, with full
    
service
    
car
    
:: Cooperation agreement
    
:: Deliveries Airport car rental
    
tracing
    
flight
    
:: For contracts over 7 days, you get a GPS 2
    
EUR per
    
day, but not more than EUR 30 for the whole rental
    
period
    
as well as free delivery and collection of
    
car
    
Rentals in the city. Sofia.
    
:: Individual approach to all client
http://www.rentauto.bg/hyundai-elantra-20-lpg-automatic__79
 
For sale: Hyundai Elantra 2.0 LPG Automatic
Hyundai Elantra 2.0 LPG AutomaticHyundai Elantra 2.0 LPG AutomaticHyundai Elantra 2.0 LPG AutomaticHyundai Elantra 2.0 LPG Automatic
At our new proposal Hyundai Sonata Y20Gasoline price 24900lv VAT Warranty 1 or 2Age, warranty, service, sale, lease. WHITE !!!Single piece!Price: € 12,700Extras:

    
stereo
    
Stereo CD
    
A / C - air conditioning
    
PW - el. Windows
    
PM - el. Mirrors
    
ABS - anti-blocking system
    
AB - Airbag
    
GPS
    
CL - Central Locking
    
PSW - power steering
    
H - fog
    
No hidden charges!
    
2012g.data production
    
Without limit of kilometers
    
:: Free road map of Bulgaria
    
:: No fee for your reservation
    
:: No fee for cancellation / If
    
denied 24 before taking the car /
    
:: No charge for flight delays
    
:: No fee for payment by credit card
    
:: No fee for young driver
    
:: Various possibilities for reservation of cars
    
below
    
rent - by phone, fax, e-mail or online
    
:: Free insurance included in the price
    
:: Large discounts for long-term leases
    
:: Various options for booking car hire
    
rent -
    
telephone, fax, e-mail or online
    
:: Free second driver authorized to
    
managed
    
:: Free map of Bulgaria and Sofia
    
:: Reservations are accepted for the class of vehicle, and
    
not
    
make, model, color and others. Company Alfa Group - rent
    
a car
    
reserves the right in a confirmed reservation to
    
You
    
provide similar or higher class
    
car under the same lease terms.
    
:: Discount in on-line when booking a car
    
below
    
Rent - a fixed 5%
    
:: Each of our clients using our services to
    
Currently
    
receives a bonus ...% discount on the final price
    
at
    
next hire car rental
    
:: At our regular customers car rental NO
    
leave a deposit
    
:: No change in price in cash, with
    
credit card or bank transfer for cars
    
rent
    
:: "Mini" leasing programs - exclusive
    
profitable
    
conditions for long-term rent, with full
    
service
    
car
    
:: Cooperation agreement
    
:: Deliveries Airport car rental
    
tracing
    
flight
    
:: For contracts over 7 days, you get a GPS 2
    
EUR per
    
day, but not more than EUR 30 for the whole rental
    
period
    
as well as free delivery and collection of
    
car
    
Rentals in the city. Sofia.
    
:: Individual approach to all client

Hyundai Elantra 2.0 LPG Automatic


Hyundai Elantra 2.0 LPG 
Automatic
Hyundai Elantra 2.0 LPG 
AutomaticHyundai Elantra 2.0 LPG 
AutomaticHyundai Elantra 2.0 LPG 
Automatic

Най новото ни предложение Хюндаи Соната Y20
Бензин ,цена 24900лв с ДДС , Гаранция 1 или 2
Години ,гаранция ,сервиз,продажба,лизинг. БЯЛ !!!
Единствен бройка!
Цена: 12700 €
Екстри:
 • стерео
 • стерео CD
 • A/C - климатична инсталация
 • PW - ел. стъкла
 • PM - ел. огледала
 • ABS - антиблокировъчна система
 • AB - Airbag
 • GPS
 • CL - централно заключване
 • PSW - серво на волана
 • H - фарове за мъгла
 • Без скрити такси!
 • 2012г.дата на производство
 • Без лимит на километри
 • :: Безплатна пътна карта на България
 • :: Без такса за Вашата резервация
 • :: Без такса за анулиране на резервация /Ако е
 • отказана 24 преди взимането на автомобила/
 • :: Без такса за забавяне на полет
 • :: Без такса за плащане чрез кредитна карта
 • :: Без такса за млад шофьор
 • :: Различни възможности за резервация на коли
 • под
 • наем - по телефон, факс, e-mail или online
 • :: Безплатни застраховки, включени в цената
 • :: Големи намаления за дългосрочни наемания
 • :: Различни възможности за резервация коли под
 • наем -
 • по телефон, факс, e-mail или online
 • :: Безплатно втори шофьор, упълномощен да
 • управлява
 • :: Безплатна карта на България и София
 • :: Резервациите се приемат за клас автомобил, а
 • не за
 • марка, модел, цвят и др. Фирма Алфа Груп - рент
 • а кар
 • си запазва правото при потвърдена резервация, да
 • Ви
 • предостави друг подобен или от по висок клас
 • автомобил при същите наемни условия.
 • :: Отстъпка при on-line при резервация на кола
 • под
 • наем - фиксирана 5%
 • :: Всеки наш клиент, ползвал услугите ни до
 • момента
 • получава бонус ... % отстъпка от крайната цена
 • при
 • следващо наемане на коли под наем
 • :: Най-редовните ни клиенти за коли под наем НЕ
 • оставят депозит
 • :: Без промяна на цените при плащане в брой, с
 • кредитна карта или по банков път за коли под
 • наем
 • :: "Мини" лизингови програми - изключително
 • изгодни
 • условия при дългосрочни наеми, с цялостно
 • обслужване
 • на автомобила
 • :: Договор за сътрудничество
 • :: Доставки на летище на коли под наем,
 • проследяване
 • на полета
 • :: За договори над 7 дни, получавате GPS за 2
 • EUR на
 • ден, но не повече от 30 EUR за целият наемен
 • период,
 • както и безплатна доставка и прибиране на
 • автомобила
 • под наем в рамките на гр. София.
 • :: Индивидуален подход към всички клиент

четвъртък, 6 август 2015 г.

Korean cars GAZ brands Hyundai and Kia. Sale, warranty, spare parts, replacement vehicle car rental, operational leasing Hyundai Sonata and Kia Optima Y20 K5 of Gas. Observations of work, specifications after operation after covering 80,000 kilometers.The engine is extremely quiet unless you know that the car works will find that it works. Fuel urban 10-11 liters of gas per 100 kilometers. outside urban 7.5 liters per 100 at speeds up to 130 kilometers at a speed of 150 to 190 12-13litra 100km. Due to the high side of the tire size tires - 205/70 R15 or 205/65 / R16H, has a soft ride through holes and although it is quite stable at speed on the highway .Skorostnata Transmission 6-speed automatic is very precise with not very noticeable change speeds in practice does not feel you have the impression that manage electric car bezstepena gearbox. Manage your car by two months morning and at minus 15 degrees no problem with the ignition. Salon is leather with heated seats combined with rapid heating of the engine 5-6 minutes the car is quite comfortable in chilly day. Management is easy steering with electric servo and management is very nice and comfortable maneuverable for its size / Length / Width / Height - 4820/1835/1470 / Impressive interior space if one sit in the front seat 1.80 behind enough place to sit as tall person without any discomfort. Good driver visibility in all directions and comfortable seats.With a charging car travels 1000 km outside urban bottle has a capacity of 75 liters Incredible representative and modern external and internal design very impressive car provoking curiosity at every petrol station staff and customers.Nedostatsi in sharp overtaking thinking but at a later stage you learn how to manipulate the gearbox so as to become more agile, reduced volume of the otherwise huge 680 liter trunk for gas cylinder, very brightly lit otherwise spectacular mileage and board and cons only so at least for now no surveillance technical malfunction traveled 10,000 kilometers. except a burned bulb headlamps and tail lights, which change very quickly and easily.https://www.youtube.com/watch?v=UMFVe8fXJIchttps://www.youtube.com/watch?v=ZtRp5FzgbPY
To get a clear picture of the cost of the products sold by the company Alfa Group Ltd. car brands Hyundai and Kia of gas you submit information about the prices of these cars from official importers and technical characteristics.http://www.cars.bg/?go=catalogue&cat_brandId=33Kia brandModel OptimaGeneration Optima IIIModification (Engine) 2.0 16V CVVT (165 Hp)Doors 5Power 165 hpMaximum speed 210 km / hAcceleration from standstill to 100 km / h 9.5.Fuel tank capacity 70 liters.Year of putting into production in 2011Coupe type SedanNumber 5Redaktiray this carLength 4845 mm.Width 1830 mm.Height 1455 mm.Wheelbase 2795 mm.Minimum volume of trunk 505 l.Location Engine Front, transverselyEngine capacity of 1999 cm3Torque 196/4800 NmFuel system LPG / Gas liquid phase 5 GenerationGas distribution mechanism DOHCPosition of cylinders InlineNumber of cylinders 4Number of valves per cylinder 4Fuel Type Gas / LPGDrive FrontNumber of gears (automatic transmission) 6ABS yesSteering control type (Gear) rackMinimum turning circle 10.0 m.Fuel consumption - urban 9.0 l. / 100 km.Fuel consumption - extra urban 5.6 l. / 100 km.Redaktiray this carFuel consumption - combined 7.0 l. / 100 km.Redaktiray this carEcological standard EURO VWeight 1421 kg.Max weight 2000 kg.Tire size 215/55 R17; 225/45 R18Wheel size R17; R18Kia - Optima III - 2.0 16V CVVT (165 Hp) MT - Technical specifications, Fuel
Price: € 12,500Extras:

    
Specifications:
    
http://www.automobile-catalog.com/car/2011/1182755/hyundai_sonata_y20.html
    
Presentation YouTube
    
https://www.youtube.com/watch?v=0lCJPL_EWag
    
https://www.youtube.com/watch?v=JVjP7YWLPhY
    
https://www.youtube.com/watch?v=E3ixxurqho4
    
http://www.autonet.ru/auto/ttx/kia/k5/300283
    
http://avtomarket.ru/catalog/Kia/Optima/58311/

Корейски коли на ГАЗ от марките Хюндаи и Киа . Продажба , Гаранция ,резервни части ,заместващ автомобил коли под наем ,оперативен лизинг за Хюндаи Соната Y20 и Киа Оптима К5 на Газ. Наблюдения на работа ,технически характеристики след експлоатация след изминати 80000км.
Двигателя е изключително тих ако не знаете ,че колата работи няма да разберете ,че работи. Разход на гориво градско 10-11 литра газ на 100км. извън градско 7,5литра на 100 със скорост до 130км , със скорост над 150 до 190 12-13литра на 100км. Поради високия борд на гумите Размер на гуми - 205/70 R15 или 205 / 65 / R16H , има мека возия през дупки и въпреки това е доста устойчива при голяма скорост на магистрала .Скоростната кутия е автоматична 6 степенна изключително прецизна с много не забележима смяна на скорости на практика не се усеща имате усещане ,че управлявате електрически автомобил с безстепена скоростна кутия. Управлявам колата от 2 месеца и сутрин при минус 15 градуса няма проблем със запалването. Салона е кожен с отопляеми седалки съчетано с бързото загряване на двигателя на 5-6 минута колата е доста уютна в мразовит ден. Управлението е лесно , волана е с електрическо серво и управлението е приятно и удобно много маневрена за размерите си /Дължина / Широчина / Височина - 4820 / 1835 / 1470 / Впечатляващо вътрешно пространство ,ако седне човек 1,80 на предната седалка зад него има достатъчно място да седне също толкова висок човек без никакъв дискомфорт. Добра видимост на водача във всички посоки и удобни седалки.
С едно зареждане автомобила изминава 1000км извън градско бутилката е с вместимост 75 литра .Невероятен представителен и модерен външен и вътрешен дизайн много впечатляващ автомобил предизвикващ любопитство на всяка бензиностанция от персонала и от клиентите .
Недостъци , при рязко изпреварване се замисля но в по късен етап се научаваш как да манипулираш скоростната кутия така ,че да стане по пъргава , намален обем на иначе огромния 680 литров багажник заради газовата бутилка , много ярко осветен иначе ефектен километраж и табло и за недостатъците само толкова поне за сега нямам наблюдение за технически неизправности за изминатите 10 000км. освен изгорели една крушка на фара и на стоповете ,които се сменят изключително бързо и лесно.
https://www.youtube.com/watch?v=UMFVe8fXJIc
https://www.youtube.com/watch?v=ZtRp5FzgbPY

За да придобиете ясна представа за цената на продаваните от фирма Алфа Груп ЕООД автомобили от марките Хюндай и Киа на ГАЗ ви предоставям информация за цени на тези автомобили от официални вносители и технически характеристики .
http://www.cars.bg/?go=catalogue&cat_brandId=33
Марка Kia
Модел Optima
Генерация Optima III
Модификация (Двигател) 2.0 16V CVVT (165 Hp)
Брой врати 5
Мощност 165 к.с.
Максимална скорост 210 км/ч
Ускорение от място до 100 км/ч 9.5 с.
Обем на резервоара 70 л.
Година на пускане в производство 2011 г.
Тип на купето Седан
Брой места 5Редактирай тази кола
Дължина 4845 мм.
Широчина 1830 мм.
Височина 1455 мм.
Колесна база 2795 мм.
Минимален обем на багажника 505 л.
Разположение на двигателя Отпред, напречно
Обем на двигателя 1999 см3
Въртящ момент 196/4800 Нм
Горивна система LPG/ Газ течна фаза 5 то поколение
Газоразпределителен механизъм DOHC
Разположение на цилиндрите Редови
Брой цилиндри 4
Брой клапани на цилиндър 4
Тип гориво ГАЗ/LPG
Задвижване Предно
Брой скорости (автоматична скоростна кутия) 6
АБС има
Тип управление Кормилна (Зъбна) рейка
Минимален диаметър на завой 10.0 м.
Разход на гориво - градско 9.0 л./100 км.
Разход на гориво - извънградско 5.6 л./100 км.Редактирай тази кола
Разход на гориво - комбиниран 7.0 л./100 км.Редактирай тази кола
Екологичен стандарт EURO V
Собствена маса 1421 кг.
Допустима маса 2000 кг.
Размер гуми 215/55 R17; 225/45 R18
Размер на джантите R17; R18
Kia - Optima III - 2.0 16V CVVT (165 Hp) MT - Технически характеристики, Разход на гориво

Цена: 12500 €
Екстри:

    Технически характеристики:
    http://www.automobile-catalog.com/car/2011/1182755/hyundai_sonata_y20.html
    Презентация Ютюб
    https://www.youtube.com/watch?v=0lCJPL_EWag
    https://www.youtube.com/watch?v=JVjP7YWLPhY
    https://www.youtube.com/watch?v=E3ixxurqho4
    http://www.autonet.ru/auto/ttx/kia/k5/300283
    http://avtomarket.ru/catalog/Kia/Optima/58311/