сряда, 31 октомври 2018 г.

Наем на кола на ниска цена София , България . Предлагаме най ниска - цена съотношение цена качество ! Без скрити такси и без ограничение в километрите ! Цените за коли под наем при нас започват от 19€ на ден за ниско бюджетните коли под наем 27€ за среден клас семейни коли , 37€ за луксозните коли под наем и 45€ за преми-ум  сегмента ни и СУВ  4х4 , мини бус  8+1 на цени от 39€ .  Предлагаме 40 коли под наем от марките Ягуар под наем , Лексус  под наем , Хюндай под наем , Киа  под наем , Шкода под наем , Рено  под наем , Шевролет  под наем и Ауди  под наем , всички автомобили под наем са в перфектно техническо състояние и се предлагат със и без шофьор за България и Европа . Снимките в сайта ни са на реалните коли които ще наемете не подобни или нещо коренно различно . Гарантираме качествени коли под наем на ниски цени . За повече информация посетете сайта ни www.rentauto.bg
Rent a car at low cost Sofia, Bulgaria. We offer the lowest price price price ratio! No hidden charges and no mileage limitation! Our car rental rates start at 19 € a day for low budget car rentals 27 € for middle class family cars, 37 € for luxury car rental and 45 € for premium segment and SUV 4x4, mini bus 8 +1 at prices from 39 €. We offer 40 rental cars from Jaguar rental rentals, Lexus Rentals, Hyundai Rentals, Kia Rentals, Škoda Rentals, Reno Rentals, Chevrolet Rentals and Audi Rentals, all rental cars are in perfect technical condition and are offer with and without a driver for Bulgaria and Europe. The photos on our site are the real cars you will rent not like or something fundamentally different. We guarantee quality rental cars at low prices. For more information visit our website www.rentauto.bg
вторник, 30 октомври 2018 г.

Кола под наем за всички ваши пътувания от бизнес пътуване до заместваща евтина кола когато вашата е в сервиза от Алфа Груп . Може да ви предложим кола под наем според вашите нужди от ниско бюджетна кола под наем през средния клас семейни комфортни коли под наем и луксозните ни предложения за кола под наем със и без шофьор за страната и чужбина . Гарантираме ниски цени за кола под наем с гарантирано високо качество при нас цените започват от 19€ и достигат до 99€ за луксозните ни класове , може да ви предложим и мини бус 8+1 или СУВ 4Х4 / джип 4х4 под наем /. цените са крайни без скрити такси и допълнителни застраховки. Всичките ни коли са с реалните си снимки , при нас наемате конкретен автомобил не подобен държим на качеството на обслужване и на техническото състояние на колите . Пътувайте с нашите коли под наем с удоволствие за повече информация посетете сайта ни ! www.rentauto.bg 
Car hire for all your business trip trips to a replacement cheap car when yours is at the Alfa Group service. We can offer you a rental car according to your needs of a low budget car rental in the middle class family car rental and our luxury car rental offers with and without driver for the country and abroad. We guarantee low prices for car rental with guaranteed high quality at our prices starting from 19 € and reaching 99 € for our luxury class, we can offer you a mini bus 8 + 1 or SUV 4X4 / SUV 4x4 rented /. prices are final without hidden charges and additional insurance. All our cars are with their real pictures, we rent a specific car not like we care about the quality of service and the technical condition of the cars. Travel with our rental cars with pleasure for more information visit our site! www.rentauto.bgсъбота, 27 октомври 2018 г.

Прокат недорогих автомобилей по низким ценам. Прокат автомобилей в Софии от Alpha Group - это не просто аренда автомобиля, но и аренда другого прокатного автомобиля от Jaguar, Lexus, Folswagen, Mini Cup, Hyundai, Kia, Renault и Skoda. Наши цены начинаются от € 19, а наши роскошные предложения достигают всего € 88 в день! Мы предлагаем более 40 новых и ухоженных автомобилей 5 мини-автобусов 8 + 1 и 4 - SU 4x4 / SUV - 4x4 /. Мы предлагаем прокат автомобилей и за рубежом Европейский Союз и за пределами Европейского Союза Македония, Сербия, Албания, Черногория, Босния и Герцеговина. Возьмите напрокат автомобиль с водителем по назначенному маршруту и ​​перевезти в любую точку Европы и Болгарии! Все цены являются окончательными без каких-либо скрытых сборов и без ограничения пробега. Автомобили нашего сайта с вашими настоящими фотографиями арендуют этот автомобиль, который вам не нравится! Мы предлагаем только роскошный прокат автомобилей с жидкофазной фазой марки Kia и Hyundai. Превратите свой автомобиль в опыт, потому что с нашими автомобилями вы будете отличаться от своих путешествий! Для получения дополнительной информации посетите наш сайт! www.rentauto.bg, тел. 0888357657Cheap car rental at low prices. Car rental in Sofia by Alpha Group is an experience not just renting a car, but renting a different rental car from Jaguar, Lexus, Folswagen, Mini Cup, Hyundai, Kia, Renault and Skoda. Our prices start at € 19 and our deluxe offers reach only € 88 per day! We offer over 40 new and well-maintained cars 5 mini bus 8 + 1 and 4 - SU 4x4 / SUV - 4x4 /. We offer car rental and overseas European Union and outside the European Union Macedonia, Serbia, Albania, Montenegro, Bosnia and Herzegovina. Rent a car with a driver on your assigned route and transfers to anywhere in Europe and Bulgaria! All prices are final with no hidden fees and no limited mileage. The cars of our site are with your real pictures rent this car you order not like! We only offer luxury car rental with a liquid gas phase of the Kia and Hyundai brand. Turn your car into an experience because with our cars you will be different and your travel experience! For more information visit our site! www.rentauto.bg, tel. 0888357657Бутикови коли под наем на ниски цени . Кола под наем в София от Алфа Груп е изживяване не наемате просто кола , а наемате различна кола под наем от марките , Ягуар , Лексус , Фолсваген , Мини Купът , Хюндай , Киа , Рено и Шкода . Цените ни започват от 19€ и за луксозните ни предложения достигат едва до 88€ на ден ! Предлагаме над 40 нови и добре поддържани автомобила 5 мини буса 8+1 и 4 - С У В 4х4 /джипове - 4х4/  . Предлагаме коли под наем и за чужбина Европейски Съюз и извън Европейски съюз Македония , Сърбия , Албания ,   Черна гора , Босна и Херцеговина . Коли под наем с шофьор по ваш зададен маршрут и трансфери до всяка точка на Европа и България ! Всички цени са крайни без скрити такси и с не ограничен километраж . Колите на сайта ни са с реалните си снимки наемате тази кола която си поръчвате не подобна ! Единствено ние предлагаме луксозни коли под наем с фабрична газ течна фаза от марките Киа и Хюндай . Превърнете наемането на кола в изживяване защото с нашите коли вие ще сте различни , а вашето пътуване изживяване ! За повече информация посетете сайта ни ! www.rentauto.bg , tel 0888357657Günstige Mietwagen zu niedrigen Preisen. Mietwagen in Sofia Alpha Group ist ein Erlebnis nicht nur ein Auto mieten und eine andere Mietwagen Marken mieten, Jaguar, Lexus, Folsvagen, Mini-Cluster, Hyundai, Kia, Renault und Skoda. Unsere Preise beginnen bei 19 € und unsere Deluxe-Angebote erreichen nur 88 € pro Tag! Wir bieten über 40 neue und gepflegte Autos 5 Mini-Bus 8 + 1 und 4 - SU 4x4 / SUV - 4x4 /. Wir bieten Autovermietung und Übersee-EU und außerhalb der Europäischen Union Mazedonien, Serbien, Albanien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina. Mieten Sie ein Auto mit einem Fahrer auf Ihrer zugewiesenen Route und Transfers nach überall in Europa und Bulgarien! Alle Preise sind endgültig ohne versteckte Gebühren und keine begrenzte Kilometerzahl. Die Autos unserer Seite sind mit Ihren echten Bildern zu mieten, dieses Auto bestellen Sie nicht gerne! Wir bieten nur Luxuswagenvermietung mit einer Flüssiggasphase der Marken Kia und Hyundai an. Verwandeln Sie Ihr Auto in ein Erlebnis, denn mit unseren Autos werden Sie anders und Ihre Reiseerfahrung sein! Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website! www.rentauto.bg, Tel. 0888357657