неделя, 31 май 2015 г.

Кола под наем от всички марки и модели над 30 автомобила под наем. Евтина кола под наем от 15€, среден клас кола под наем от 22€ , Комби под наем от 25€ , Дизел икономичен автомобил под наем 27€ , Висок клас под наем автоматик от 35€ , Луксозен клас кола под наем от 60€ , Супер лукс от 80€. Всички автомобили се предлагат със и без шофьор за страната и чужбина цените са за период над 8 дни за по кратки срокове цените са по високи. За повече и по подробна информация посетете сайта ни или се обадете на +359876831441 ,www.rentauto.bg
Kola pod naem ot vsichki marki i modeli nad 30 avtomobila pod naem. Evtina kola pod naem ot 15€, sreden klas kola pod naem ot 22€ , Kombi pod naem ot 25€ , Dizel ikonomichen avtomobil pod naem 27€ , Visok klas pod naem avtomatik ot 35€ , Luksozen klas kola pod naem ot 60€ , Super luks ot 80€. Vsichki avtomobili se predlagat sŭs i bez shof’or za stranata i chuzhbina tsenite sa za period nad 8 dni za po kratki srokove tsenite sa po visoki. Za poveche i po podrobna informatsiya posetete saĭta ni ili se obadete na +359876831441 ,www.rentauto.bg


Car rental of all brands and models over 30 car rental. Cheap Car Hire from 15 €, middle-class rental car of 22 €, Estate rent of 25 €, Diesel economical car hire 27 €, High Grade Rentals automatic from 35 €, luxury class car hire 60 €, Super luxury 80 €. All cars are available with and without a driver for the country and overseas prices over a period of eight days for shorter periods prices are high. For more and detailed information, visit our website or call +359876831441, www.rentauto.bg

вторник, 26 май 2015 г.

Автомобили под наем ,София . Алфа Груп предлага коли според възможностите и нуждите на свойте клиенти коли под наем за България и чужбина на цени от 15€ до 150€ , в автопарка ни има над 30 автомобила от водещи марки . Предлагаме комбита под наем,автоматик под наем коли на газ и дизел под наем. Без скрити такси . на сайта ни снимките на колите са на реалните автомобили под наем не просто изтеглени  от интернет снимки.
Гарантирано технически изправни коли под наем за страната и чужбина.
За повече информация разгледайте сайта ни или се обадете.
+359876831441 , www.rentauto.bg


Car rental, Sofia. Alfa Group offering if spored vzmozhnostite archives set and needs to Subscribers if a hiring of Bulgaria and foreign country on the Prices from 15 € to 150 €, in the fleet of any ima over 30 cars from vodeschi brand. Kombita condition Suggested for rent, for rent control if the gas and diesel for rent. Without skriti taxi. on site or pictures on colitis sa realnite on cars for rent not just iztegleni from Internet pictures.The guaranteed technical izpravni if ​​under the Countryside and the hiring of a foreign land.For information poveche razgledayte site or any obadete se.+359876831441, Www.rentauto.bg

четвъртък, 21 май 2015 г.Само при нас ще намерите луксозни коли коли под наем на фабрична газ автоматик от марките Хюндай и Киа  цени от 37€. Малолитражени дизелови коли Пежо 207 и Нисан Микра Цени от 25€ . Луксозни коли под наем със и без шофьор от марките Ауди и Мерцедес на цени от 80€ . Джипове под наем от марките Ровър ,Тойота и Субару Трибека и Бус 8+1 под наем от марките Рено ,опел,Нисан и Мерцедес. За повече информация посетете сайта ни или се обадете www.rentauto.bg , +359876831441


 Only here you will find luxury cars rent a car factory of gas automatic brands Hyundai and Kia price of 37 €. Small-engined diesel cars Peugeot 207 and Nissan Micra Prices of 25 €. Luxury car rental with or without chauffeur brands Audi and Mercedes at prices of 80 €. SUV rental from the brands Rover, Toyota and Subaru Tribeca and Bus 8 +1 rental from the brands Renault, Opel, Nissan and Mercedes. For more information visit our website or call www.rentauto.bg, +359876831441
Само при нас ще намерите луксозни коли коли под наем на фабрична газ автоматик от марките Хюндай и Киа  цени от 37€. Малолитражени дизелови коли Пежо 207 и Нисан Микра Цени от 25€ . Луксозни коли под наем със и без шофьор от марките Ауди и Мерцедес на цени от 80€ . Джипове под наем от марките Ровър ,Тойота и Субару Трибека и Бус 8+1 под наем от марките Рено ,опел,Нисан и Мерцедес. За повече информация посетете сайта ни или се обадете www.rentauto.bg , +359876831441

Только здесь вы найдете роскошные автомобили в аренду автомобильный завод газовой автоматические торговые марки Hyundai и Kia цене 37 . Малый двигателями дизельные автомобили Peugeot 207 и Nissan Micra Цены 25 . Аренда автомобилей класса люкс с водителем или без марок Audi и Mercedes по ценам 80 . Аренда внедорожник от брендов Rover, Toyota и Subaru Tribeca и автобусные 8 + 1 Аренда от брендов Renault, Opel, Nissan и Mercedes. Для получения более подробной информации посетите наш веб-сайт или позвоните www.rentauto.bg, +359876831441

вторник, 19 май 2015 г.

Кола ,ван и бус 8+1 под наем. Цени от 15€ до 155€ . София , Летище София коли под наем ,разнообразни цени и класове . Предлагаме коли на газ,дизел ,автоматик,ръчни скорости ,комби и мини ван. също така предлагаме коли под наем със шофьор за страната и чужбина . За повече и по точна информация за цени и коли под наем посетете сайта ни или се обадете. Индивидуални цени и подход към всеки клиент. www.rentauto.bg ,+359876831441.
Car, van and bus 8 +1 rent. Prices from 15 to 155 €. Sofia, Sofia Airport car rental prices and a variety of classes. We offer car gas, diesel, automatic, manual transmission, wagon and minivan. also offer car rental with driver for the country and abroad. For more and accurate information about prices and rental cars, visit us or call. Prices and individual approach to each client. www.rentauto.bg, + 359 876 831 441.


неделя, 17 май 2015 г.

Фирма Алфа Груп 11 предлага автомобили , Бус 8+1 ,ван 6+1 и Джипове 4х4 , Цените ни започват от 15€ и стигат до 155€ . Нашите коли под наем са технически изправни с гарантирано качество предлагаме коли от марките Ауди,Хюндай,Мерцедес,Киа,Рено,Тойота,БмВ и Опел. Имаме коли под наем на газ ,автоматични скорости ,дизел,комби,ръчни скорости и бензин. Колите ни под наем излизат в чужбина с допълнителни застраховки. Фирмата предлага и коли с професионален шофьор трансфери до всяка точка на България и Европа. Също така сме вносители на Хюндай и Киа директно от Корея . За повече информация разгледайте сайта ни или ни се обадете. С нашите коли гарантирано стигате там където сте тръгнали на добър път.
+359876831441 , www.rentauto.bgCompany Alfa Group offers 11 cars Bus 8 + 1 van 6 + 1 and 4x4, Our prices start from € 15 and go to 155 €. Our rental cars are roadworthy with guaranteed quality offer car brands Audi, Hyundai, Mercedes, Kia, Renault, Toyota, BMW and Opel. We have car rental gas, automatic transmission, diesel, wagon, manual transmission and gasoline. Our car rental go abroad with additional insurance. The company offers cars with professional driver transfers to any point in Bulgaria and Europe. We are also importers of Hyundai and Kia directly from Korea. For more information see our website or call us. With our guaranteed cars reach where you're going on a good path.+359876831441, Www.rentauto.bg

четвъртък, 14 май 2015 г.

www.rentauto.bg ,0876831441
Нови коли автоматик и ръчни скорости под наем. Комби под наем на ниска цена. Алфа Груп гарантира най-ниски цени за гарантирано качествени коли и бус 8+1 2014г. и коли на газ 2014 г. под наем за страната и чужбина с нашите коли под наем може да се пътува в чужбина , снимките на колите в сайта ни са на реалните ни коли цените са крайни без скрити такси и допълнителни застраховки за повече информация разгледайте сайта или се обадете.
Цени на кола и бус от 15 до 155 Евро !


Новый автомобиль ручной и автоматический прокат передачи. Вагон нанять по низкой цене. Альфа-Групп гарантирует низкие цены Гарантия качества автомобилей и автобуса 8 + 1 2014 года. и автомобильный газ в 2014 году в аренду дома и за рубежом с нашими аренды автомобилей может поехать за границу фотографии автомобилей на нашем сайте наши фактические цены на автомобили являются окончательными без скрытых платежей и дополнительного страхования для получения дополнительной информации посетите веб-сайт или позвоните. Цена за автомобиль и ван аренду от 15 до 155 евро!


New car automatic and manual transmission rental. Wagon hire at low cost. Alfa Group guarantees the lowest prices guaranteed for quality cars and bus 8 +1 2014. and automobile gas in 2014 rental home and abroad with our rental cars can travel abroad pictures of cars on our site are our actual car prices are final with no hidden fees and additional insurance for more information check the website or call. Price for car and van rental from 15 to 155 Euros!

сряда, 13 май 2015 г.

Кола ,джип и бус под наем на ниска цена предлагаме нови коли под наем . Цените на на нашите коли под наем започват от 14 до 144 Евро . В нашата фирма разполагаме с автомобили за всеки случай - комби за много багаж и големи семейства ,малки градски коли под наем , луксозни коли под наем автоматик за комфортното ви пътуване само за 35 € , и супер луксозни и тежки автомобили от марките Ауди , Мерцедес и БМВ от най луксозните им класове на цени от 80€ до 288€ . Пътуване и с професионалните ни шофьори в България и Европа. За повече информация се обадете или посетете сайта ни.
www.entauto.bg 0976831441

Car, jeep and van rentals at low cost offer new car rental. The prices of our car rental starting from 14 to 144 Euros. In our company we have a car for each event - wagon for a lot of luggage and large families, small city car rental, luxury car rental automatic for your comfortable travel at only 35 €, and super luxurious and heavy vehicles from Audi, Mercedes BMW of the luxury class of their price 80 € to 288 €. Traveling with our professional drivers in Bulgaria and Europe. For more information call or visit our website.

понеделник, 11 май 2015 г.

Коли които всеки може да наеме. Евтини коли под наем от 14€ ,Среден Клас от 20€ , Висок клас за под наем от 35€ и Луксозни от 80€ . От марките : Мерцедес , Ауди,Волво,Хюндай,Киа,Рено и Шкода. Гарантирано качествени коли автоматик,газ,дизел.София и летище София. Трансфери до всяка точка на България и Европа. За повече информация се обадете или разгледайте сайта ни снимките в него са на реалните ни автомобили каквото си резервирате това получавате. Реалните коли,бусове и джипове под наем. +3590876831441.
www.rentauto.bgCars that anyone can employ. Cheap Car Rental 14 €, middle class from 20 €, high-end rental from € 35 lux and 80 €. Brands: Mercedes, Audi, Volvo, Hyundai, Kia, Renault and Skoda. Guaranteed quality cars automatic, gas and dizel.Sofiya airport. Transfers to any point in Bulgaria and Europe. For more information call or check out our website there are photos of our actual cars whatever book you get. Real cars, buses and vans for hire. +3590876831441.

Coches que cualquiera puede emplear. Alquiler de coches baratos 14 , de clase media a partir de 20 , alquiler de gama alta desde € 35 lux y 80 . Marcas: Mercedes, Audi, Volvo, Hyundai, Kia, Renault y Skoda. Coches Garantía de calidad automático, gas y aeropuertos dizel.Sofiya. Las transferencias a cualquier punto de Bulgaria y Europa. Para obtener más información, llame o visite nuestra página web hay fotos de nuestros coches reales cualquier libro que usted consigue. Coches reales, autobuses y furgonetas de alquiler. 3590876831441.