петък, 8 февруари 2019 г.

Коли под наем в София . Фирмата ни предлага автомобили под наем с високо качество на ниска цена . Предлагаме и мини бусове 8+1 под наем. НАД 10 модела. Също така и най-добрата цена за нови 4Х4 под наем от марките Нисан, Хюндай и Тойота.


Коли под наем в София . Фирмата ни предлага автомобили под наем с високо качество на ниска цена . Предлагаме и мини бусове 8+1 под наем над 10 модела . Също така и най добрата цена за нови 4Х4 под наем от марките Нисан , Хюндай и Тойота . Единствената фирма сме в Европа която предлага под наем Хюндай и Киа само на газ течна фаза 5 то поколение , ако искате да запазите природата и да изминете максимум километри на най ниска цена с кола под наем изберете луксозния Хюндай Соната автоматик под наем или спортния дух на Киа Оптима автоматик под наем . Всичките ни автомобили са без скрити такси и с не ограничен километраж за кола под наем . Предлагаме автомобилите си под наем и за чужбина , Гърция ,Турция ,Албания ,Македония ,Румъния и целия Европейски Съюз . Предлагаме и професионални шофьори с наши или ваши автомобили. За повече информация се обадете или посетете сайта ни. +359876831441 . Коли под наем София. Предлагаме лускозни лимузини на добри цени. Бусове под наем. Rent a car. Sofia car rental. Car hire.Car hire in Sofia. Our company offers high quality car rental at a low cost. We also offer mini-buses 8 + 1 to rent over 10 models. Also the best price for new 4X4 rentals from the Nissan, Hyundai and Toyota brands. We are the only company in Europe that offers Hyundai and Kia rental only on a gas phase 5th generation liquid if you want to save nature and make the most of the cheapest car hire rates choose the Hyundai luxury Hyundai Sonata rental or the sports spirit of Kia Optima Automatic Rentals. All our cars have no hidden charges and no limited rental car rental. We offer our vehicles for rent abroad, Greece, Turkey, Albania, Macedonia, Romania and the whole European Union. We also offer professional drivers with our or your cars. For more information, please call or visit our site. +359876831441.

Car Hire Sofia. We offer luscious limousines at good prices. Buses for rent. Rent a car. Sofia car rental. Car hire.


Прокат автомобилей в Софии. Наша компания предлагает качественный прокат автомобилей по низким ценам. Мы также предлагаем мини-автобусы 8 + 1 в аренду более 10 моделей. Также лучшая цена для новых 4X4 прокатов от брендов Nissan, Hyundai и Toyota. Мы являемся единственной компанией в Европе, которая предлагает прокат Hyundai и Kia только на газовой фазе жидкости 5-го поколения, если вы хотите сохранить природу и максимально использовать самые дешевые цены на прокат автомобилей, выбирайте прокат Hyundai Luxury Hyundai Sonata или спортивный дух Киа Оптима Автоматическая Аренда. Все наши автомобили не имеют никаких скрытых платежей и без ограничения аренды автомобилей. Мы предлагаем наши автомобили в аренду за границей, в Греции, Турции, Албании, Македонии, Румынии и во всем Европейском Союзе. Мы также предлагаем профессиональных водителей на наших или ваших автомобилях. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, позвоните или посетите наш сайт. +359876831441.

Прокат автомобилей София. Мы предлагаем сочные лимузины по хорошим ценам. Автобусы в аренду. Прокат автомобилей. Прокат авто София. Прокат автомобилей.

събота, 2 февруари 2019 г.

Коли под наем за всеки. 

Коли под наем за всеки. За удоволствие, за работа, за пътуване със и без шофьор. Доверете се на професионалистите "АлфаГруп 11". www.rentauto.bg
коли под наем; лимузини под наем. изгодни цени.

Car hire for everyone. For pleasure, work, traveling with and without a driver. Trust the professionals "AlphaGroup 11". www.rentauto.bg
cars for rent; limousine hire. profitable prices.

Прокат автомобилей для всех. Для удовольствия работаю, путешествую с водителем и без. Доверьтесь профессионалам «АльфаГрупп 11». www.rentauto.bg
прокат автомобилей; прокат лимузинов. выгодные цены.

неделя, 20 януари 2019 г.

КОЛИ ПОД НАЕМ В БЪЛГАРИЯ  ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 
КОЛИ ПОД НАЕМ В БЪЛГАРИЯ  ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ  
Въпрос: Какви застраховки включва цената?
Отговор: Всички, които са възможни на територията на България, за чужбина зелена карта автокаско. Пълен автоасистанс 24/7 само за територията на България.
Въпрос: Трябва ли да плащам нещо допълнително към договорената цена?
Отговор: Не.
Въпрос: Може ли да пътуваме в чужбина с Вашите автомобили?
Отговор: Да, с всички. Изключение прави само " категория 0 "- ниско бюджетни автомобили - над седем годишна възраст. Трябва само да ни уведомите поне 48 часа предварително. Да заплатите еднократна такса 20 Евро за пътуване в чужбина и да получите зелена карта и пълномощно за управление на автомобила извън територията на България - 10 €.
Предлагаме също така и денонощен автоасистанс ( пътна помощ и др. услуги по- време на пътуване ) за чужбина.
Внимание: За определени държави се изискват допълнителни документи за преминаване през съответните граници и митнически пунктове.
Въпрос: Какво да направя при катастрофа / пътно-транспортно проишествие/? Трябва ли да плащам нещо за това?
Отговор: Веднага да се свържете с Пътна полиция – тел. 165 и да изискате съответните документи / протокол от КАТ-Пътна полиция /, които се представят в застрахователната компания. Веднага да уведомите „Вал и Кар” ЕООД за настъпилата щета, като точно опишете събитието, Вашето състояние и състоянието на автомобила за да се преценят следващите действия / лекарска помощ, авто асистанс, транспортиране на автомобила и пътниците в него, най-близък сервиз за ремонт и други./ Когато инцидента е без вина на водача / съгласно документ от КАТ/ не се заплаща нищо с изключение на таксата за администаративни разходи при завеждане на щети. Полага Ви се замяна на автомобила в срок до 24 часа за територията на България и до 6 часа за територията на София, Стара Загора и Хасково. Когато инцидента е по вина на водача не се полага заместващ автомобил и се заплаща минимум 50 € ,такса за административни разходи за завеждане и отремонтиране на щета. При по-сериозни щети сумата може да достигне до размера на цялата отговорност упоменат в тарифата на „ Вал и Кар” ЕООД. При употреба на дрога, алкохол или други упойващи вещества, включително лекарства, при които е забранено шофиране ремонта на автомобила е изцяло за сметка на наемателя – не важи нито една от застраховките. Удържа се целия депозит и се начислява глоба за пропуснати ползи и нанесени щети, който трябва да покрие и целият ремонт по автомобила.
Въпрос: Има ли лимит на изминатите километри?
Отговор: Не - Лимит на километрите има само при договорите на оперативен лизинг и той е 40000 км годишно за чисто новите автомобили при договор за 3 години
Въпрос: Защо се взима депозит, при условие, че автомобилите са застраховани?
Отговор: Депозитът е задължителен, защото получавате автомобил с напълно зареден резервоар с гориво и може да откажете да го заредите. Също така е възможно по телефона да удължите договора с 1-2 дни и тогава би трябвало да имаме сума, от която да сторнираме този наем. Депозитът се ползва за нанесени щети, които не са обект на застрахователно събитие / примерно – изгаряне с цигара на седалката, нарушения във вътрешния интериор на автомобила, щети по гуми, джанти, тасове или долнато част на автомобила вследствие на некомпетентно шофиране и дупките по пътя и др./

петък, 18 януари 2019 г.

Кола под наем. Защо? Оперативен лизинг? Какво е това?

Кола под наем или оперативен лизинг. Каква е разликата? Всъщност това е едно и също разликата е в периода и изискванията. Под наем кола се взима обикновенно за по къси периоди докато оперативният лизинг е за период поне над 3 месеца. Можем да бъдем гъвкави и в двата случая може да предложим кола под наем /rent a car/ за дълъг или къс период в зависимост от вашите нужди и потребности ще направим цена за колата под наем според вашите нужди и потребности.

вторник, 15 януари 2019 г.

Коли под наем - страхотни цени


Фирма Алфа Груп 11 предлага автомобили, Бус 8 + 1, ван 6 + 1 и Джипове 4х4, цените не се запазват от 15 € и стигат до 155 €. Намирате кой е бил подготвен за гарантиране на качеството и ви предлага марката Ауди, Хюндай, Мерцедес, К иа, Рено, Тойота, БмВ и Опел. Има автомобили, наети на газ, автоматични скорости, дизел, комби, ръчни скорости и бензин. Колите и под наем излизат в чужбина с застраховки. Фирмата предлага и количката с професионален шофьор трансфер до всяка точка на България и Европа. Ако има такава смесица на Хюндай и Киа директно от Корея. За повече информация разгледайте сайта ни или ни се обадете. С нашата количка, която е гаранция за стигате там, където сте тръгнали на добър път.
+359876831441, www.rentauto.bgAlfa Group 11 offers cars, Bus 8 + 1, Van 6 + 1 and SUV 4x4, prices are not saved from 15 € and reach 155 €. Find out who has been prepared for quality assurance and offers you Audi, Hyundai, Mercedes, Kia, Renault, Toyota, BmV and Opel. There are gas-fueled cars, automatic gears, diesel, station wagons, manual gears and gasoline. Cars and rentals go abroad with insurance. The company also offers a shopping cart with a professional driver transfer to every point in Bulgaria and Europe. If there is such a mix of Hyundai and Kia directly from Korea. For more information, check out our site or call us. With our trolley, which is a guarantee of getting where you are on a good path.
+359876831441, www.rentauto.bg

събота, 12 януари 2019 г.

Автомобили под наем за Македония, Сърбия, Албания и Косово

На вашето внимание предлагаме автомобил под наем до Македония, Сърбия, Албания, Косово !
Car rental for Macedonia, Serbia, Albania and Kosovo

сряда, 9 януари 2019 г.


Коли под наем,4х4,Пълен сервиз за наем на автомобил , Джип и бус със и без шофьор за страната и чужбина.

Алфа Груп • Основана през 1996 г. и един от най-старите компании за коли под наем в България • съосновател на Българската асоциация на фирми за рент-а-кар • Най-голямата партньорска мрежа в България и Македония • Над 30+ автомобила - всякакви видове автомобили, икономични, луксозни... • Иновативни и гъвкави услуги и цени • 24/7 помощ и поддръжка • Пълно обслужване за управление на автопарка • продажби на автомобили • Международен и вътрешен онлайн инструмент за резервации Alpha Group • Founded in 1996 and one of the oldest car rental companies in Bulgaria
• co-founder of the Bulgarian Association of Rent-a-Car Companies • The largest partner network in Bulgaria and Macedonia • Over 30+ cars - all types of cars, economy, luxury ... • Innovative and flexible services and prices • 24/7 help and support • Full service for fleet management • car sales • Online and online online booking tool