събота, 25 април 2015 г.

Продажба Гаранция ,Наем,Лизинг,Сервиз ,Резервни части за Хюндай Соната И20 и Киа Оптима К5 произведени на газ 5 то поколение течна фаза директен внос на колите от Корея Цени от 22000лв до 28000лв с ДДС . Всички автомобили са автоматик ,с кожен салон 155 конски сили,Ел пакет АБС и др.Цените са според екстрите и километрите на колите. Всички са заводски рециклирани в перфектно техническо състояние заводска гаранция. Всеки месец нови складови наличности в следните цветове Сив,Черен,Бял и тъмно сив. за повече информация посетете сайта ни или се обадете. +359888357657

Комби автоматик под наем. Алфа Груп предлага евтино комби автоматик под наем от марките Рено Меган и Волво v50 и v40. Автомобилите са удобни за дълги преходи с много багаж. Фирмата ни предлага и автомобили само на газ и дизел за страната и чужбина със и без шофьор имаме на разположение и мини ванове 6+1 и 8+1. Гарантирано качество и най добри цени за комби и ван под наем в София. +359888357657. Индивидуален подход за всеки клиент за повече информация разгледайте сайта ни. www.rentauto.bgAutomatic wagon hire. Alpha Group offers cheap automatic wagon rental brands Renault Megane and Volvo v50 and v40. The cars are comfortable for long trips with lots of luggage. Our company offers car only on gas and diesel for the country and abroad with and without a driver at our disposal and mini vans 6 + 1 and 8 + 1. Guaranteed quality and the best prices for wagon and van hire in Sofia. +359888357657. Individual approach to each client for more information check out our website.

вторник, 21 април 2015 г.

How comes a trip to Greece from Bulgaria with a rental car from Alfa Group?Traveling with car hire in the European Union of Alpha Group is easy and convenient. The price of the car is € 33 brand is Hyundai Sonata and Kia Optima gas both cars are factory gas automatic with perfect information for a long journey wide and amazing design. Get a car loaded with all necessary travel documents in the European Union and loaded to the brim. The company guarantees in outside urban driving to 130km.i compliance to drive 900 km mileage. ie can easily relax or walk to our neighboring countries, and it will only cost you 80 lev, fuel !! At the same time you will enjoy the comfortable ride luxury automatic rent at low cost only by Alfa Group, Sofia. For more information visit our website or call +359888357657


Колко излиза пътуване до Гърция от България с кола под наем от Алфа груп?
Пътуване с кола под наем в Европейски Съюз от Алфа Груп е лесно и удобно. Цената на колата е 33€ марката е Хюндай Соната или Киа Оптима на газ и двете коли са на фабрична газ автоматик с перфектни данни за дълго пътуване широки и невероятен дизайн . Получавате автомобил зареден с всички необходими документи за пътуване в Европейски Съюз и зареден до горе. Фирмата гарантира при извън градско шофиране до 130км.и спазване на правилата за шофиране пробег 900км. тоест спокойно може да почивате или да се разходите до съседните ни държави и това ще ви струва само 80 лв , за гориво !! Същевременно ще се насладите на комфортно пътуване с луксозен  автоматик под наем на ниска цена единствено от Алфа груп ,София. За повече информация посетете сайта ни или се обадете на +359888357657 

понеделник, 20 април 2015 г.

Прокат автомобилей автоматической и механической коробкой передач в стране и за рубежом. Высокий конец цена. Наши цены начинаются от € 14 гарантированное качество и исправным. Мы предлагаем роскошные автомобили от Mercedes, Audi, BMW и Hyundai цен от 33 €. Автобусы 8 + 1 для страны и за рубежом. Широкий диапазон цен, марок и моделей автомобилей под компании naem.Edinstvenata Прокат автомобилей завод выпустил газа и жидкости FAZ Hyundai Sonata и Kia Optima автоматическая 2014. Цены от 33 €. Для получения дополнительной информации звоните +359888357657 или проверить наш веб-сайт vvv.rentauto.bg

                                                                                                     
Кола под наем автоматик и ръчни скорости за страната и чужбина. Висок клас на ниска цена . Цените ни започват от 14 € гарантирано качество и технически изправни. Предлагаме и луксозни автомобили от марките Мерцедес,Ауди,БМВ и Хюндаи на цени от 33€ . Бусове 8+1 за страната и чужбина. Богата гама от цени ,марки и модели на автомобили под наем.Единствената фирма за кола под наем фабрично произведена на газ течна фаз Хюндай Соната и Киа Оптима автоматик 2014г. на цени от 33€. За повече информация се обадете на +359888357657 ,или разгледайте сайта ни ввв.рентауто.bg


Rental car automatic and manual transmission in the country and abroad. High-end price. Our prices start from € 14 guaranteed quality and roadworthy. We offer luxury cars from Mercedes, Audi, BMW and Hyundai prices from 33 €. Buses 8 + 1 for the country and abroad. A wide range of prices, brands and models of cars under naem.Edinstvenata company rental car factory produced gas liquid faz Hyundai Sonata and Kia Optima automatic 2014. Prices from 33 €. For more information call +359888357657 or check out our website vvv.rentauto.bg

петък, 17 април 2015 г.

Колко струва кола под наем в България София?
Цената на кола под наем зависи от марка ,модел ,скоростна кутия и двигателя. Не винаги най евтината кола под наем е подходяща , защото почти винаги разхода на гориво е по висок ,малко пространство за багаж , малко опции включително за безопасност  по малко въздушни възглавници и други .Внимавайте и от къде взимате колата не  е препоръчително да се наемат коли от автокъщи и физически лица ,защото в единия случай колите не се подържат в другия със сигурност освен ,че не се подържат нямат и застраховки!  Допълнителни плащания ,като винетка или автомобила се предава празен поради ниския депозит. Препоръката е взимайте малко по висок или среден клас автомобили под наем . Разглеждайте реални снимки на колато която ще наемете не интернет снимки или клас автомобил защото в различните фирми класовете са различни и не получавате реална представа за годината на производство ,екстрите и пространството на колата под наем. Реалната цена на кола под наем е нормално да е от 20€ до 55€ под тази цена автомобилите не могат да бъдат в добр техническо състояние почистени с застраховки ,данъци и винетка. За това Алфа Груп 11ЕООД гарантира наи добри цени за кола под наем от нисък до висок и луксозен клас на реални цени в перфектно техническо състояние със и без шофьор , за повече информация се обадете или разгледайте сайта ни. ввв.рентауто.бг ,+359888357657.
How much does a car hire in Bulgaria Sofia?The cost of car rental depends on the make, model, engine and gearbox. Not always the cheapest car hire appropriate because almost always the cost of fuel is high, less storage space, fewer options including safety least airbags and other .Vnimavayte and where taking the car is not advisable to hire cars from dealers and individuals, because in one case the cars are not supported in the other surely than that are not supported and do not have insurance! Additional payments, car decal or transmitted empty due to low deposit. The recommendation is take a little high or medium class car rental. View real picture of the car that will not hire Internet photos or class car because different companies have different classes and do not get a real idea of ​​the year of production facilities and the space of the car rental. The real cost of car hire is normally from 20 € to 55 € in this price cars may not be in good condition cleaned with insurance, taxes and vignette. For this Alfa Group 11EOOD ensure one of the best prices for car hire from low to high and luxury class of real prices in perfect condition with and without a driver, for more information call or check out our website. vvv.rentauto.bg + 359888357657.

 Сколько нанять автомобиль в Болгарии Софии?Стоимость аренды автомобилей зависит от марки, модели, двигателя и коробки передач. Не всегда дешевый необходимости прокат автомобиль, потому что почти всегда стоимость топлива высока, меньше места для хранения, меньше вариантов, включая безопасности наименее подушек безопасности и других .Vnimavayte и где брать машину не рекомендуется, чтобы нанять автомобили от дилеров и частных лиц, потому что в одном случае автомобили не поддерживается в другом, конечно, чем те, что не поддерживается и не имеют страховки! Дополнительные платежи, автомобиль пропуск или передается пустой из-за низкой депозита. Рекомендация взять немного с высокой или средней прокат автомобиля класса. Просмотреть реальную картину автомобиля, который не будет нанимать интернет фотографии или автомобиль представительского класса, потому что разные компании имеют разные классы и не получить реальное представление года производственных мощностей и пространство прокат автомобилей. Реальная стоимость проката автомобиля, как правило, от 20 € до 55 € в этом ценовом автомобилей, не может быть в хорошем состоянии очищают с помощью страхования, налогов и виньетка. Для этого Альфа-Групп 11EOOD обеспечить один из лучших цен на прокат автомобилей от низкой к высокой и люкс класса реальных цен в отличном состоянии, с и без водителя, для получения более подробной информации звоните или проверить наш веб-сайт. vvv.rentauto.bg + 359888357657.
четвъртък, 16 април 2015 г.

Аренда автомобилей класса люкс из Альфа-Групп ООО 11. Предложение новый роскошный автомобиль с водителем или без. Мы предлагаем Аренда автомобилей класса люкс марки Mercedes, Audi, Volvo и Lexus. Цены от 55 до 150 в день. Автомобиль для бизнеса, выпускного вечера, свадьбы или представительства деловой встречи. Переводы в любую точку в Болгарии и Европе. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт или позвоните по телефону +35988835757
Луксозни автомобили под наем от Алфа Груп 11ЕООД . Предлагаме нови луксозни автомобили със и без шофьор. Предлагаме луксозни коли под наем от марките Мерцедес , Ауди ,Волво и Лексус. Цени от 55€ до 150€ на ден. Коли за бизнес , абитуриентски бал ,свадба или представителна бизнес среща. Трансфери до всяка точка на България и Европа. За повече информация разгледайте сайта ни или се обадете на +35988835757

сряда, 15 април 2015 г.

Аренда автомобилей Май .Firma Альфа-Групп предлагает широкий спектр проката автомобилей в нашей компании нет никаких скрытых платежей и обманчивые образы автомобилей. То, что показано на нашем веб-сайте, фотографии автомобилей и цены вы платите и что вы берете. Гарантия качества и исправным прокат автомобилей по самым низким ценам Прокат автомобилей для роскошных автомобилей и внедорожников. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Предложение автомобилей газ, дизельное топливо и бензин, механическая и автоматическая коробка передач, универсал и 4x4 для страны и за рубежом с водителем и без водителя. Razgedayte www.rentauto.bg наш сайт или звоните по тел + 359888357657
Кола под наем през май .Фирма Алфа Груп предлага широка гама коли под наем във фирмата ни няма скрити такси и измамни снимки на коли. Каквото е показано в сайта ни като снимки на коли и цени това плащате и това взимате. Гарантираме качество и технически изправни автомобили под наем от ниски евтини коли под наем до луксозни автомобили и джипове. Индивидуален подход към всеки клиент. Предлагаме коли на газ,дизел и бензин ,ръчни и автоматични скорости ,комби и 4х4 за страната и чужбина със и без шофьор. Разгедайте сайта ни www.rentauto.bg или се обадете на тел+359888357657 


 Car hire in May .Firma Alpha Group offers a wide range of rental cars in our company there are no hidden fees and deceptive images of cars. What is shown on our website as pictures of cars and prices you pay and what you take. Guarantee quality and roadworthy car rental from low cost car rental to luxury cars and SUVs. Individual approach to every client. Offer car gas, diesel and petrol, manual and automatic transmission, wagon and 4x4 for the country and abroad with and without driver. See our website vvv.rentauto.bg or call tel + 359888357657

вторник, 14 април 2015 г.

Коли под наем на достъпницени от 14€ на ден,евтини и качествени коли,ван и джип под наем от Алфа груп. Разполагаме с богата гама автомобили под наем и може да задоволим както най претенциозните клиенти за луксозни автомобили ,така и ниско бюджетни евтини коли под наем за страната и чужбина .Предлагаме коли под наем на газ ,дизел и бензин както и с ръчни и автоматични скорости. За повече информация посетете сайта ни или се обадете +359888357657Rent a on dostpni Prices from 14 € on the den, evtini and qualitative coli, van and SUV for rent from Alfa Group. Razpolagame with rich din cars for rent and offer Mauger yes somehow Nye pretentious customers for luxury, cars, such Nisko and budget evtini Rent a foreign land for the Countryside and .Predlagame Rent a gas, diesel and gasoline to get by with rchni automaticity and speed. For information poveche posetete site or any ce obadete +359888357657

събота, 11 април 2015 г.

Майски празници , кола под наем ! Фирма Алфа груп предлага евтини коли автоматик на газ и дизел,комби и джип през май на ниски цени от 14 € на ден без скрити такси. Реални коли ,бусове и 4х4 снимките на сайта ни са на колите който ще наемете не изтеглени снимки от интернет. Гарантирано качество за нови коли под наем на ниски цени със и без шофьор за страната и чужбина.
За повече информация посетете сайта ни www.rentauto.bg , +359888357657


May holidays, car hire! Company Alfa Group offers cheap car automatic gas and diesel station wagon and SUV in May of low prices of 14 per day with no hidden fees. Real cars, vans and 4x4 pictures on our website are the cars that will not hire downloaded images from the internet. Guaranteed quality for new rental cars at low prices with and without a driver for the country and abroad.
For more information visit our website www.rentauto.bg, +359888357657

сряда, 8 април 2015 г.

Продвижение в последнюю минуту автомобиле, автобусе и аренда джипа. Воспользуйтесь нашим большой скидкой Горящие предложения машине от Альфа-Групп.
Аренда автомобилей в продвижении 12 евро. свяжитесь с нами на нашем сайте или по телефону.
+359876831441

  

Продвижение в последнюю минуту автомобиле, автобусе и аренда джипа. Воспользуйтесь нашим большой скидкой Горящие предложения машине от Альфа-Групп.
Аренда автомобилей в продвижении 12 евро. свяжитесь с нами на нашем сайте или по телефону.
+359876831441Promotion in the last minute of car, bus and jeep rental. Take advantage of our great discount last minute rental car from Alfa Group.
Car hire in promotion of 12 Euro. contact us on our website or call.
+359876831441