петък, 17 април 2015 г.

Колко струва кола под наем в България София?
Цената на кола под наем зависи от марка ,модел ,скоростна кутия и двигателя. Не винаги най евтината кола под наем е подходяща , защото почти винаги разхода на гориво е по висок ,малко пространство за багаж , малко опции включително за безопасност  по малко въздушни възглавници и други .Внимавайте и от къде взимате колата не  е препоръчително да се наемат коли от автокъщи и физически лица ,защото в единия случай колите не се подържат в другия със сигурност освен ,че не се подържат нямат и застраховки!  Допълнителни плащания ,като винетка или автомобила се предава празен поради ниския депозит. Препоръката е взимайте малко по висок или среден клас автомобили под наем . Разглеждайте реални снимки на колато която ще наемете не интернет снимки или клас автомобил защото в различните фирми класовете са различни и не получавате реална представа за годината на производство ,екстрите и пространството на колата под наем. Реалната цена на кола под наем е нормално да е от 20€ до 55€ под тази цена автомобилите не могат да бъдат в добр техническо състояние почистени с застраховки ,данъци и винетка. За това Алфа Груп 11ЕООД гарантира наи добри цени за кола под наем от нисък до висок и луксозен клас на реални цени в перфектно техническо състояние със и без шофьор , за повече информация се обадете или разгледайте сайта ни. ввв.рентауто.бг ,+359888357657.
How much does a car hire in Bulgaria Sofia?The cost of car rental depends on the make, model, engine and gearbox. Not always the cheapest car hire appropriate because almost always the cost of fuel is high, less storage space, fewer options including safety least airbags and other .Vnimavayte and where taking the car is not advisable to hire cars from dealers and individuals, because in one case the cars are not supported in the other surely than that are not supported and do not have insurance! Additional payments, car decal or transmitted empty due to low deposit. The recommendation is take a little high or medium class car rental. View real picture of the car that will not hire Internet photos or class car because different companies have different classes and do not get a real idea of ​​the year of production facilities and the space of the car rental. The real cost of car hire is normally from 20 € to 55 € in this price cars may not be in good condition cleaned with insurance, taxes and vignette. For this Alfa Group 11EOOD ensure one of the best prices for car hire from low to high and luxury class of real prices in perfect condition with and without a driver, for more information call or check out our website. vvv.rentauto.bg + 359888357657.

 Сколько нанять автомобиль в Болгарии Софии?Стоимость аренды автомобилей зависит от марки, модели, двигателя и коробки передач. Не всегда дешевый необходимости прокат автомобиль, потому что почти всегда стоимость топлива высока, меньше места для хранения, меньше вариантов, включая безопасности наименее подушек безопасности и других .Vnimavayte и где брать машину не рекомендуется, чтобы нанять автомобили от дилеров и частных лиц, потому что в одном случае автомобили не поддерживается в другом, конечно, чем те, что не поддерживается и не имеют страховки! Дополнительные платежи, автомобиль пропуск или передается пустой из-за низкой депозита. Рекомендация взять немного с высокой или средней прокат автомобиля класса. Просмотреть реальную картину автомобиля, который не будет нанимать интернет фотографии или автомобиль представительского класса, потому что разные компании имеют разные классы и не получить реальное представление года производственных мощностей и пространство прокат автомобилей. Реальная стоимость проката автомобиля, как правило, от 20 € до 55 € в этом ценовом автомобилей, не может быть в хорошем состоянии очищают с помощью страхования, налогов и виньетка. Для этого Альфа-Групп 11EOOD обеспечить один из лучших цен на прокат автомобилей от низкой к высокой и люкс класса реальных цен в отличном состоянии, с и без водителя, для получения более подробной информации звоните или проверить наш веб-сайт. vvv.rentauto.bg + 359888357657.
Няма коментари:

Публикуване на коментар