неделя, 20 януари 2019 г.

КОЛИ ПОД НАЕМ В БЪЛГАРИЯ  ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 
КОЛИ ПОД НАЕМ В БЪЛГАРИЯ  ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ  
Въпрос: Какви застраховки включва цената?
Отговор: Всички, които са възможни на територията на България, за чужбина зелена карта автокаско. Пълен автоасистанс 24/7 само за територията на България.
Въпрос: Трябва ли да плащам нещо допълнително към договорената цена?
Отговор: Не.
Въпрос: Може ли да пътуваме в чужбина с Вашите автомобили?
Отговор: Да, с всички. Изключение прави само " категория 0 "- ниско бюджетни автомобили - над седем годишна възраст. Трябва само да ни уведомите поне 48 часа предварително. Да заплатите еднократна такса 20 Евро за пътуване в чужбина и да получите зелена карта и пълномощно за управление на автомобила извън територията на България - 10 €.
Предлагаме също така и денонощен автоасистанс ( пътна помощ и др. услуги по- време на пътуване ) за чужбина.
Внимание: За определени държави се изискват допълнителни документи за преминаване през съответните граници и митнически пунктове.
Въпрос: Какво да направя при катастрофа / пътно-транспортно проишествие/? Трябва ли да плащам нещо за това?
Отговор: Веднага да се свържете с Пътна полиция – тел. 165 и да изискате съответните документи / протокол от КАТ-Пътна полиция /, които се представят в застрахователната компания. Веднага да уведомите „Вал и Кар” ЕООД за настъпилата щета, като точно опишете събитието, Вашето състояние и състоянието на автомобила за да се преценят следващите действия / лекарска помощ, авто асистанс, транспортиране на автомобила и пътниците в него, най-близък сервиз за ремонт и други./ Когато инцидента е без вина на водача / съгласно документ от КАТ/ не се заплаща нищо с изключение на таксата за администаративни разходи при завеждане на щети. Полага Ви се замяна на автомобила в срок до 24 часа за територията на България и до 6 часа за територията на София, Стара Загора и Хасково. Когато инцидента е по вина на водача не се полага заместващ автомобил и се заплаща минимум 50 € ,такса за административни разходи за завеждане и отремонтиране на щета. При по-сериозни щети сумата може да достигне до размера на цялата отговорност упоменат в тарифата на „ Вал и Кар” ЕООД. При употреба на дрога, алкохол или други упойващи вещества, включително лекарства, при които е забранено шофиране ремонта на автомобила е изцяло за сметка на наемателя – не важи нито една от застраховките. Удържа се целия депозит и се начислява глоба за пропуснати ползи и нанесени щети, който трябва да покрие и целият ремонт по автомобила.
Въпрос: Има ли лимит на изминатите километри?
Отговор: Не - Лимит на километрите има само при договорите на оперативен лизинг и той е 40000 км годишно за чисто новите автомобили при договор за 3 години
Въпрос: Защо се взима депозит, при условие, че автомобилите са застраховани?
Отговор: Депозитът е задължителен, защото получавате автомобил с напълно зареден резервоар с гориво и може да откажете да го заредите. Също така е възможно по телефона да удължите договора с 1-2 дни и тогава би трябвало да имаме сума, от която да сторнираме този наем. Депозитът се ползва за нанесени щети, които не са обект на застрахователно събитие / примерно – изгаряне с цигара на седалката, нарушения във вътрешния интериор на автомобила, щети по гуми, джанти, тасове или долнато част на автомобила вследствие на некомпетентно шофиране и дупките по пътя и др./

Няма коментари:

Публикуване на коментар