вторник, 21 април 2015 г.

How comes a trip to Greece from Bulgaria with a rental car from Alfa Group?Traveling with car hire in the European Union of Alpha Group is easy and convenient. The price of the car is € 33 brand is Hyundai Sonata and Kia Optima gas both cars are factory gas automatic with perfect information for a long journey wide and amazing design. Get a car loaded with all necessary travel documents in the European Union and loaded to the brim. The company guarantees in outside urban driving to 130km.i compliance to drive 900 km mileage. ie can easily relax or walk to our neighboring countries, and it will only cost you 80 lev, fuel !! At the same time you will enjoy the comfortable ride luxury automatic rent at low cost only by Alfa Group, Sofia. For more information visit our website or call +359888357657


Колко излиза пътуване до Гърция от България с кола под наем от Алфа груп?
Пътуване с кола под наем в Европейски Съюз от Алфа Груп е лесно и удобно. Цената на колата е 33€ марката е Хюндай Соната или Киа Оптима на газ и двете коли са на фабрична газ автоматик с перфектни данни за дълго пътуване широки и невероятен дизайн . Получавате автомобил зареден с всички необходими документи за пътуване в Европейски Съюз и зареден до горе. Фирмата гарантира при извън градско шофиране до 130км.и спазване на правилата за шофиране пробег 900км. тоест спокойно може да почивате или да се разходите до съседните ни държави и това ще ви струва само 80 лв , за гориво !! Същевременно ще се насладите на комфортно пътуване с луксозен  автоматик под наем на ниска цена единствено от Алфа груп ,София. За повече информация посетете сайта ни или се обадете на +359888357657 

Няма коментари:

Публикуване на коментар